Çeviri, yabancı dil engelinin yarattığı iletişim kopukluğunu gidermeye çalışan insanlık tarihi kadar eskilere dayanan bir olgudur.

Çeviri eylemi, genel anlamıyla kaynak dildeki bir metin veya ifadenin yazılı veya sözlü olarak hedef dile dönüştürülmesidir. Bu işi yapan kişilere ise çevirmen (tr) denilmektedir.

Yaygın olarak kullanılan mesleki terimlerin etimolojik kökenlere baktığımızda;

Arapça kökenli tarcama “başka dile çevirme” sözcüğünden türetilmiş olan mütercim (en. Translator) kelimesi “tercüme eden” anlamına gelir. Mütercim, yazılı çeviri yapan kişilere verilen bir unvandır.

Yine, Arapça kökenli tarcama “başka dile çevirme” sözcüğünden türetilmiş olan tercüman (en. Interpreter) kelimesi ise “çeviri yapan kişi” anlamına gelir. Tercüman, mesleki alanda sözlü çeviri yapan kişilere verilen bir unvandır.

Çeviri eyleminin nasıl oluştuğu konusunda tarihi süreçte ortaya çıkmış birçok bilgi bulunmaktadır. Genel anlamıyla çeviri eylemi, dini eserlerin; Kuran, Tevrat, İncil gibi kutsal kitapların tefsiri, kaynak dilden hedef dile çevirisi olarak başlamıştır. Yeryüzünde farklı diller konuşulduğu sürece de var olmaya devam edecektir.

Günümüzde ise çeviri eylemi birçok alanda yaygınlaşarak çok geniş bir yelpazede hizmet veren bir sektör haline dönüşmüştür.

Biz de Lügat Çeviri Merkezi olarak bu sektörde kaliteli iş çıkarabilmek ve çeviri ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek adına çalışıyor ve her geçen gün hizmetlerimizi bir adım ileriye taşıyoruz.

ÇEVİRİ (Translation) VE TERCÜME (Interpretation) ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Çevirmen ve tercüman kelimeleri, sıklıkla birbiri yerine kullanılıyor olsalar da, aslına bakıldığında mesleki alanda farklı rollere sahiplerdir.

Bu iki hizmetin farklılığı, sunulma aracına bağlıdır. Tercümanlar, konuşma dilinde sözlü çeviriler yaparken; çevirmenler, yazılı metinleri yazılı olarak çevirirler. Bu iki hizmetin yüksek kalitede yerine getirilebilmesi için, kaynak ve hedef dilde derin kültürel ve dilbilimsel bilgi birikimi, çevirisi yapılacak konuya ileri derecede hakimiyet ve net bir iletişim diline sahip olmak gibi ortak niteliklere sahip olunması gerekmektedir.

Burada asıl önemli nokta, bu çeviri türleri arasındaki farkların net olarak anlaşılmasıdır.

Tercüme (Sözlü Çeviri/Interpretation)

Genel kanının aksine, sözlü çeviri, kaynak dilden hedef dile kelimesi kelimesine tercüme yapmak değildir. Sözlü çeviride asıl maharet yorumlama yapabilmektir. Tercümanlar kaynak dili çevirirken, içeriğe bağlı kalmak şartıyla,  anlamı koruyarak, günlük konuşma diline ait kalıpları ve deyimleri, kültürel referansları hedef kitlenin anlayacağı şekilde çevirmek zorundadırlar. Hatta bazen, diplomatik bir arabulucu görevini bile üstlenebilirler. Tercümanların, kaliteli iş çıkarabilmeleri adına, topluluk önünde konuşma becerileri yüksek kimseler olması da gerekmektedir. Yapacakları çeviri, simültane veya ardıl olarak, anında çevrilmesi gereken konuşmalar olacağından, sözlük ya da yazılı metin gibi kaynaklardan yardım alma olanakları yoktur. Bir tercümanın en önemli kaynakları; tecrübe, iyi bir hafıza ve hızlı reflekslerdir.

Tercümanlar; işaret dili, canlı TV programları, tıbbi randevular,  konferans ve toplantılar, hukuki duruşmalar gibi alanlarda çalışmaktadırlar.

Çeviri (Yazılı Çeviri/Translation)

Çevirmen ve tercüman arasındaki en büyük fark, çevirmenlerin çevirilerinde bilgisayar destekli çeviri araçlarını kullanıyor olmalarıdır diyebiliriz.

Çevirmenler, genellikle .rtf, .docx gibi herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilen araçlardan faydalanmakta, gerekirse kendilerine çeviri bellekleri oluşturabilmektedirler. Bu araçlar sayesinde, yaptıkları her çeviride vakit kayıpları ve hata yapma yüzdeleri biraz daha azalmaktadır. Çevirilerde çevrimiçi sözlükler ve kaynaklardan istedikleri an faydalanabiliyor olmaları, tercümanlara oranla işlerini bir nebzede olsa kolaylaştırmaktadır. Projenin bitiş süresi çerçevesinde yapılacak olan çeviri sonrası düzenleme, son okuma gibi hizmetlere vakit ayrılabilmesi de yazılı çevirinin kalitesini yukarıya çekebilmektedir.

Tercümanlar sözlü iletişim becerileri yüksek kişiler olmaları gerekirken, çevirmenlerin mükemmele yakın yazım becerilerine sahip olmaları gerekir. Çevirmenler genel olarak belirli alanlarda uzmanlaşmış, dilbilgisi kurallarına hakim, metin içi tutarlılık gibi konularda tecrübeli olmalılardır. Çevirmenler, websitesi, çıktılar, altyazılar, multimedya içerikleri gibi yazılı formdaki kaynaklarla çalışmaktadırlar.


Lügat Çeviri Merkezi olarak sunduğumuz çeviri hizmetlerinde sözlü ve yazılı çeviri ayrımına dikkat ederek, hizmetlerimizin kalitesini artırmak adına iş sahibi ve çevirmenlerimiz arasında sağlam bir köprü kurmanın önemine inanıyoruz.

Leave a comment